Venda de pinturas profesionais da marca Montó das liñas de decoración, industria, impermeabilización e alta decoración, así como subministro de auxiliares e accesorios para pintores/as, maquinaria, pavimentos e cháns laminados. Dispoñemos de asesoramento en obra e transporte con loxística propia.