Empresa con máis 30 anos de experiencia. Traballamos pescados e mariscos dos nosos mares. Elaboracións propias. Realizamos encargos e pedidos.Produto fresco e cortes ao gusto. Certificacións e guías actualizadas.