Tenda de informática, venda de equipos informáticos novos e de ocasión, servizo técnico de todas as marcas, consumibles e recambios, periféricos, redes inalámbricas, servizos de internet, telefonía móbil libre, tablets, impresoras, compoñentes, discos duros… Clases de informática, ofimática e mecanografía.