Centro Psicopedagóxico con servizos de Psicoloxía, Pedagoxía e Logopedia infantil e xuvenil.