Despacho de avogados en Ribadeo. Especialista en Dereito de Familia e Sucesións; Dereito Civil, Dereito do Consumidor, Dereito Penal e estranxeiría. Servizo de asesoría laboral, fiscal e contable.