Venda e servizo técnico de reparación de electrodomésticos. Servizos de electricidade.