Venda e zona de exposición de sanitarios, cociñas, pavimentos e cerámica.