Clases de apoio. Selectividade (A.B.A.U.)-BAC-ESO, primaria, universidade, probas de acceso a grado medio e superior e preparación de exame de competencias clave. Ensinanza personalizada. Grupos reducidos. Profesorado especializado.