Dixitalización en alta resolución e diferentes formatos de saída (Tiff, jpg, pdf…) de toda aquela documentación que polo seu valor documental ou sentimental non queiramos perder. Fotografías, documentación antiga que se vai perdendo co paso do tempo… Posibilidade de restauración.