Asesoría fiscal, contable e laboral, elaboración e presentación de impostos de sucesións e doazóns, solicitude e xestión de subvencións, declaracións da renda, xestión de catastro, transferencia de vehículos…