Despacho de arquitectura técnica para: realización de proxectos, deseño de locais comerciais, dirección de obra, coordinación de seguridade, certificacións enerxéticas, redacción de informes, peritacións e taxacións, medicións, orzamentos, reforma, rehabilitación, asesoramento.